KONSENSUS INFORMUES mbi ANESTEZINE e PERGJITHESHME

Emer, Mbiemer : ______________
Nr. Protokolli : ______________
Datelindja : ______________
Gjinia : ______________I nderuar pacient:
Gjate nderhyrjes kirurgjikale qe do te kryhet me qellim qe te mos ndjeni dhimbje dhe te mos e kujtoni kete episod, ju do t’i nenshtroheni anestezise se pergjitheshme. Kjo eshte nje metode eshte pranuar si nga ana shkencore ashtu dhe ajo etike,dhe perdoret ne te gjithe boten. Nenshkrimi i ketij formulari ashtu si nuk ju ngarkon juve te gjithe pergjegjesine ashtu dhe nuk i heq pergjegjesite anestezistit. Ky formular eshte pergatitur me qellim informues. Nqs anestezisiti e sheh te arsyeshme, me qellim qe t’ju pergatise per nderhyrjen para se t’ju marre ne sallen operatore do t’ju jap nje medikament. Ky medikament mund te shkaktoje tharje goje, harrese te perkoheshme dhe pergjumje.
Procedura e anestezise se pergjitheshme
Kur futeni ne sallen operatore;

 1. Per te vleresuar zemren tuaj do ju vendosen ne trup elektodat e EKG-se.
 2. Per te marre serum do ju vendoset ne vene nje kanjule(vigon-gjilpere e vecante).
 3. Ne gisht do ju vendoset nje mjet qe tregon oksigjenimin e gjakut.
 4. Ne krahe do ju vendoset mansheta qe mat tensionin.

Pervec ketyre mund te behen dhe procedura te nevojshme dhe te pershtateshme per situaten. Nqs do te kryehen keto procedura ju do te merrni informacion te plote per secilen prej tyre.
Me ilacet qe do ju jepen ne vene dhe me oksigjenin dhe gazet anestezike qe do te merrni nga maska do te behet e mundur qe ju te flini. Nqs eshte e nevojshme,frymemarrje do te realizohet nepermjet aparaturave. Ju nuk do t’i mbani mend keto procedura. Per vazhdimesine e anestezise nqs shikohet e arsyeshme ,nepermjet tubit qe do te vendoset ne trake(rruge e frymemarrjes) do te vazhdohet te jepet gaz anestezik. Pas kesaj lejohet te filloje operacioni. Gjate gjithe kohes se nderhyrjes do te mbahen nen kontroll funksionet tuaja jetesore. Nqs do te jete e nevojshme do te aplikohen mendikamente te tjere dhe do te behen pershtatjet sipas rastit. Te gjitha veprimet qe do te kryhen do te shenohen ne Formularin e Observimit te Anestezise. Pas perfundimit te operacionit do te nderpriten te gjithe medikamentet dhe gazet qe merrni pervec oksigjenit. Per te eleminuar efektet e disa medikamenteve do te perdoren medikamente qe kane kete veprim. Nqs tubi i vendosur ne rruget e frymemarrjes eshte bllokuar atehere ai do te hiqet. Per te ndjekur situaten do ju mbajme ne dhomen e zgjimit. Pasi te vendoset qe jeni zgjuar mire, ne menyren e duhur, atehere do te dergoheni ne repartin e kirurgjise.
Disa probleme qe mund te hasen gjate anestezise te pergjithshme,arsyet dhe masat prandaluese:

 1. Te lidhura me fymemarrjen
  1. Kalimi i permbajtjes se stomakut ne rruget e frymemarrjes. Eshte nje nga problemet me te rendesishem dhe qe haset me shpesh. Per ta parandaluar kete situate, nqs pacienti nuk ka problem tjeter(ngushtim ne duoden/zorren dymbedhjetegishtore ose ne ezofag), duhet qe tete ore para nderhyrjes te mos konsumoje ushqime te ngurta dhe gjashte ore para nderhyrjes te mos konsumoje ushqime te lengshme. Ne raste urgjente kjo kohe mund te jete me e shkurter. Per foshnjat dhe femijet kjo periudhe eshte 2-6 ore. Per kete duhet e konsultoheni me mjekun tuaj.
  2. Pamundesia per te vendosur tubin endotrakeal(tubin e frymemmarrjes): mundet qe per shkak se gjuha eshte e madhe,mjekra e vogel,trakeja e zhvendosur perpara dhe per arsye strukturale te vecanta te mos vendoset tubi ne rruget e frymemarrjes. Ne kete situate mund te veprohet ne kete menyre; pacienti mund te zgjohet dhe te shtyhet nderhyrja, nqs nderhyrja eshte e domosdoshme dhe zgjat pak ne kohe atehere pacienti mund te mbahet me maske oksigjeni, mund te perdoret maske laringeale, nqs eshte situate jetekercenuese mund te hapet nje vrime ne fyt dhe t’i sigurohet frymemarrja pacientit.
  3. Demtimi i buzes,dhembeve, gjuhes, fytit,trakese,mushkerive gjate vendosjes se tubit te frymemarrjes.
  4. Insuficienca/pamjaftueshmeria e rende respiratore(e frymemarrjes): ne disa raste pas nderhyrjes si pasoje e dhimbjes ose te vazhdimit te efektit te ndonje mendikamenti, pacienti mund te kete veshtiresi ne frymemarrje. Terapia kunder dhimbjes dhe mbeshtetja e fymemarrjes mund ta permiresojne kete situate.
  5. Dhimbja e fytit: edhe pse haset shpesh pas nderhyrjeve,shume rralle shkakton probleme.
 2. Te lidhura me qarkullimin e gjakut
  1. Ne rast se kanjula/gjilpera qe vendoset ne vene per marrjen e serumit,per shkak te afersise anatomike te venes me arterien, vendoset ne arterie,gje qe ndodh shume rralle,marrja e medikamenteve ne arterie mund te coje ne humbjen e disa gishtave dhe te krahut te pacientit. Dhe ne rastet kur ne disa operacione per te pasur me mire nen kontroll tensionin e gjakut vendoset nje kanjule/gjilpere ne arterie, mund te ndodhin komplikacione si me siper.
  2. Probleme me zemren: p.sh pamjaftueshmeria e rende per te furnizuar me gjak zemren e arterieve koronare te zemres, blloqet e zemres, semundjet e valvulave, infarktet e zemres te kaluara me pare rrisin rreziqet e anestezise dhe te operacionit te lidhura me to. Edhe pse shume rralle ne disa raste mund te ndodh infarkt i zemres gjate ose pas operacionit.
  3. Vendosja e kateterit ne enet e medha te gjakut; kjo aplikohet vetem ne pacientet qe mendohet se do te kene humbje te medha gjaku, pacientet me semundje te renda zemre, dhe ne ata paciente qe pas operacionit do te marrin terapi medikametoze per nje kohe te gjate. Lidhur me vendin qe do te vendoset kateteri;qafe, krahe,kofshe, mund te kete komplikacione si hemoragji deri dhe pneumotoraks(ajer ne mushkeri.)
 3. Problemet e lidhura me medikamentet
  1. Si te gjithe medikamentet e tjera dhe medikamentet qe perdoren ne anestezi mund te shkaktojne reaksione alergjike.
  2. Efekte te tjera te padeshiruara te medikamenteve te anestezise.
   • Ulja ose ngritja e tensionit arterial
   • Ulje ose ngritja e pulsit
   • Ndalimi i zemres ose i frymemarrjes
  3. Temperatura e larte(hipertermi malinje) shme rralle 1/1/10.000 ne disa te semure shfaqet nje situate me temperature te larte qe nuk ulet ne asnje menyre qe dhe ne qendrat me kushte perfekte eshte nje situate vdekjeprurese.
 4. Te tjera
  1. Probleme qe shkatohen nga pamjaftueshmeria e kushteve teknike,infrastruktures dhe stafit ne spital.
  2. Problemet e lidhura me pozicionit gjate operacionit; duke qene se gjate operacionit pacienti rri ne te njejtin pozicion pa levizur per nje kohe te gjate mund te kete shtypje te nervave,ata pacient qe qendrojne te shtrire me shpine siper mund te kene shtypje te organeve te fytyres, kraharorit dhe organeve te tjera.
  3. Nga elektrobisturia qe perdoret per te mbyllur enet e gjakut qe gjakosin edhe pse shume rralle pacienti mund te kete djegie ne trup.

Faktoret e siperpermendur ndikojne ne rrezikun e anestezise. Probabiliteti qe gjate anestezise te ndodhe vedekja e pacientit dhe pse eshte i veshtire te percaktohet eshte afersisht midis vlerave 1/10.000 me 1/250000.
Per te shmangur te gjitha efektet e padeshiruara qe priten dhe qe nuk priten ose problemet e perkoheshme ose te perhereshme te anestezise merren masa te rrepta prandaluese.
Per te marre informacion me te detajuar ose per te sqaruar sa u permend me siper, lutemi bisedoni me anestezistin tuaj.
Ritheksojme se nenshkrimi i ketij formulari ashtu si nuk ju ngarkon juve te gjithe pergjegjesine ashtu dhe nuk i heq pergjegjesite anestezistit. Ky formular eshte pergatitur me qellim informues.
Mua me eshte shpjeguar procedura/trajtimi I keshilluar nga mjeku dhe m’u dha mundesia te bej pyetje rreth procedures/trajtimit te keshilluar dhe te marr pergjigje te kuptueshme. Une pranoj te nenshkruaj kete dokument ne cilesine e konsentit tim me vullnet te lire dhe pa qene nen asnje ndikim te jashtem.


Data Ora

Emri Mbiemri I pacientit

Neneshkrimi

Nqs pacienti eshte nen 18 vjec , prinderit e tij/saj(nena-babai) ose kujdestari ligjor jane te autorizuar per te nenshkruar. Nqs gjendja e pacientit nuk e lejon ate te nenshkruaj, nenshkrimi I kujdestarit te tij/saj ligjor, bashkeshortit, nenes dhe babait jane te vlefshem respektivisht.

Data Ora
Emri Mbiemri I te afermit te pacientit
Nenshkrimi

Ne cilesine e mjekut pergjegjes per diagnostikimin/trajtimin e pacientit nenshkruaj kete konsensus informues pasi kam informuar ne menyre te mjaftueshme pacientin/perfaqesuesin e pacientit mbi trajtimin/operacionin/nderhyrjen dhe se ky informacion eshte kuptuar ne teresine e tij nga pacienti /perfaqesuesi i pacientit.

Emri Mbiemri i mjekut
Data
Ora
Nenshkrimi

Ne rast se pacienti nuk kupton gjuhen dhe ka probleme komunikimi:Perktheva te gjithe informacionin e shpjeguar nga mjeku. Sipas mendimit tim ky informacion eshte kuptuar nga pacienti/ perfaqesuesi i pacientit.

Emer Mbiemer i Perkthyesit
Data
Ora
Nenshkrimi

Make An Appointment